KONKURS CZYTELNIK ROKU 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2018

Czytelnik roku 2018

REGULAMIN KONKURSU
CZYTELNIK ROKU 2018

I. Postanowienia ogólne
1. Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
2. Cele:
• promocja czytelnictwa w środowisku lokalnym,
• promocja zbiorów BPMiG im. W. Gombrowicza w Ożarowie,
• utrwalanie nawyku obcowania z książką,
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich oraz wrażliwości na piękno literatury oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży i dorosłych,
• kształtowanie nawyku regularnego czytania oraz zainteresowanie dobrą lekturą,
• podnoszenie kultury czytelniczej wśród młodzieży i dorosłych.
3. Czas trwania konkursu: 2.01.2018 r. – 30.11.2018 r.
4. Kategorie wiekowe uczestników:
I kategoria – czytelnicy od 16 do 19 lat
II kategoria – czytelnicy od 20 do 45 lat
III kategoria – czytelnicy od 45 do powyżej 60
5. Kryteria wyłaniania zwycięzców
Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu czytelnika roku jest:
największa liczba wypożyczonych/ przeczytanych książek, wypożyczonych/ wysłuchanych audiobooków oraz wypożyczonych/obejrzanych filmów

II. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czytelnikiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie własnej karty czytelnika
3. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu trwania Konkursu, a więc od 2.01.2018 r. – 30.11.2018 r.
4. Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. W. Gombrowicza
w Ożarowie nie mogą brać udziału w konkursie.

III. Zasady przyznawania nagród
1. Czytelnika Roku wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora BPMiG im. W. Gombrowicza w Ożarowie.
2. Na podstawie ustalonych kryteriów, w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia.
3. Lista laureatów zostanie podana stronie internetowej biblioteki
4. Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2018 r.
5. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie, i zaproszeni
na uroczyste rozdanie nagród.
6. Wśród nagród: cenne nagrody książkowe zapewnione przez Organizatora.

IV. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Laureatów. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza
w Ożarowie.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-24
Data publikacji:2018-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sławomir Rafał Zapalski
Liczba odwiedzin:561